rss 
法会活动
大佛古寺全年法会安排时间表

大佛寺全年法会安排时间表

(2012年,01月,15日,15时,38) [查看全文]
法会讯息
(2015年,08月,05日,11时,43) [查看全文]
观音成道日,龙天降吉祥

(2015年,08月,04日,14时,45) [查看全文]
晒经法会通告

 
(2015年,07月,20日,09时,42) [查看全文]
法会通告
 
(2015年,06月,09日,13时,01) [查看全文]
我今灌沐诸如来,愿消三障福慧增
       
(2015年,05月,28日,10时,33) [查看全文]
清明又近观音诞,冥阳两利度众生

    清明又近观音诞,冥阳两利度众生!
(2015年,04月,12日,18时,53) [查看全文]
法会通告
               
(2015年,03月,13日,19时,35) [查看全文]
法会讯息
 
(2015年,03月,13日,19时,32) [查看全文]
众善供诸天,喜降甘露雨
众善供诸天,
(2015年,02月,23日,12时,17) [查看全文]
1/16123456...16>>GO
内容分类
  法会通告 (71)
  法会掠影 (67)